Od 7:00 – 7:30 je přítomna pouze sestra pro odběry a telefonické objednání.

Telefonní číslo: 604 178 256

MUDr. David Kasal, MHA